Kontroly a revize

Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty definuje kontrolu a revizi následovně:

 

Revize spalinové cesty se provádí

  • před  uvedením  spalinové  cesty  do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při  vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kontrola spalinové cesty se provádí

  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební  konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům,
  • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  • posouzením jejího stavebně technického stavu.

 

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, roční prohlídky komínů, čištění komínů, měření tahu komínů a analýzu spalin, měření CO v prostoru, opravy komínů, stavbu komínů, frézování komínů, dodatečné vložkování komínů, výpočty komínů a ostatní kominické práce.